GM-67 ZEYTİN SAP ALMA HATTI

Makine, zeytinlerin saplarını koparma işleminde kullanılır.